Součástí všech ocenění, které obdrželi absolutní vítězové třetího ročníku Festivalu studentských filmů, byla i prohlídka prostor ostravských studií České Televize. Pětice žáků českotěšínského gymnázia s polským vyučovacím jazykem se 27. 4. 2017 vydala prozkoumat, jak vypadá příprava televizní tvorby v profesionálním měřítku. Kromě obvyklé obchůzky všech studií, střižen, kostyméren a dalších prostor, dostali naši vítězové i krátký kurz střihačství s profesionálním střihačem ČT. A kdo ví, třeba někoho z nich tato návštěva inspirovala i k výběru budoucího zaměstnání. Jsme rádi, že můžeme podporovat začínající filmaře.

Josef Štefl