Třetí ročník Festivalu studentských filmů je tady!

Od Josef Štefl

Na středních školách je spousta žáků, kteří nezpívají, nehrají na hudební nástroje, ba dokonce ani nesportují a zdánlivě se neangažují ani nikde jinde. A přece se někteří z těchto studentů projevují i jinak. Navzdory očekávání se chytré telefony mohou v rukou současných středoškoláků proměnit v užitečný nástroj, jejž někteří z nich využijí pro natočení vlastních amatérských filmů. Činnost těchto…

Filmový klub FSF začíná točit

Od Josef Štefl

Už podruhé se ve středu sešli studenti dolního gymplu v Havířově, navštěvující Filmový klub FSF. Jeho čtrnáct členů se schází každou středu ve dvě hodiny odpoledne v kvartě a do jeho řad jste srdečně zváni i vy. V první lekci se začínající filmaři dozvěděli, co bude náplní tohoto kroužku a od druhé lekce už se…

Druhý ročník Festivalu studentských filmů je za námi

Od Josef Štefl

Už od ledna se všichni studenti gymnázia Komenského setkávali na chodbách s všudypřítomnými plakáty s heslem „Natoč film a vyhraj!“ Amatérští filmaři, které plakáty zaujaly, měli čtvrt roku na natočení jejich vlastního filmového počinu. Všechny soutěžní snímky pak byly posouzeny odbornou porotou a ty nejlepší z nich se 23. dubna utkaly na stříbrném plátně v…