Příští schůzka

                                          6. 9. | 14:30               

Základní informace

V prvním i druhém ročníku FSF se jeho pořadatelé setkávali s jistým strachem u potenciálních filmařů. Ti se báli hlavně toho, že natočit studentský film vůbec nedokáží. Filmový klub FSF vznikl v roce 2016 jako kroužek právě pro začínající filmaře, aby rozptýlil jejich zbytečné obavy. Ve školním roce 2016/2017 tak mají studenti možnost poprvé se hlásit do tohoto kroužku, v němž se zábavně seznámí s kinematografickou historií, filmovou teorií, ale i s filmařskou prací. Hlavní důraz přitom bude brán na samostatnou tvorbu studentů a studentských kolektivů, kteří se se vším budou seznamovat především prostřednictvím praktických úkolů. Podrobná náplň celého kurzu je uvedena v propozicích. Hlavním výstupem celého filmového kurzu pro každého jeho člena pak bude plnohodnotný studentský film, jenž se na konci školního roku utká s ostatními ve finále třetího ročníku Festivalu studentských filmů 2017.

Výukové materiály

Scénář k výukovému spotu

Odkaz registrace (filmový klub)